Services

Appdec offers all kind of professional software and database development services to a wide range of industries, business areas & institutions. Our core services are oriented on customised software development ...more

News & Events

More News & Events

Appdec Newsletter

MIND HR

MIND HR

MIND – Burimet njerëzore mundëson një menaxhim të lehtë dhe efikas të punëtorëve, pagave, orarit...

Menaxhimi i pushimeve

Mundëson menaxhimin e të gjitha kërkesave te punëtorëve për pushim, shqyrtimin dhe procedimin e tyre. Mbanë...

Orari

Moduli Orari i mundëson kompanive ose institucioneve që të kenë një pasqyrë të saktë të orarit të...

Menaxhimi i bankës

Menaxhon rrjedhën e parasë në bankat e kompanisë. Gjithashtu menaxhon pagesat e blerjeve, shitjeve, pagave, shpenzimeve,...

Menaxhimi i arkës

Menaxhon rrjedhën e parasë së gatshme në kompani. Gjithashtu menaxhon pagesat e blerjeve, shitjeve, pagave, shpenzimeve,...

Pagat

Është modul i konfigurueshëm dhe shërben për kalkulimin dhe procesimin e pagave të punëtorëve. Kalkulimi...

Kontabiliteti

Moduli i Financave dhe kontabilitetit përmban në vete mundësinë e ndryshimit/përmirësimit të planit...

Optional Modules

Inventari

Mundëson menaxhimin e inventarit të kompanisë duke mbajtur evidenca për gjendjen e tij, dëmtimet e shkaktuara,...

Lëvizjet e brendshme

Shërben për të menaxhuar lëvizjet e artikujve nga një njësi organizative e kompanisë në njësinë...

Included Components