Services

Appdec offers all kind of professional software and database development services to a wide range of industries, business areas & institutions. Our core services are oriented on customised software development ...more

News & Events

More News & Events

Appdec Newsletter

MIND Time Tracker

MIND Time Tracker

Orari

Moduli Orari i mundëson kompanive ose institucioneve që të kenë një pasqyrë të saktë të orarit të...

Optional Modules

Menaxhimi i pushimeve

Mundëson menaxhimin e të gjitha kërkesave te punëtorëve për pushim, shqyrtimin dhe procedimin e tyre. Mbanë...

Pagat

Është modul i konfigurueshëm dhe shërben për kalkulimin dhe procesimin e pagave të punëtorëve. Kalkulimi...

Kontabiliteti

Moduli i Financave dhe kontabilitetit përmban në vete mundësinë e ndryshimit/përmirësimit të planit...

Included Components